LIEN DOAN TAY  SON

 

BÁNH MÌ MIỄN PHÍ CHO NGƯỜI NGHÈO

là một dự án Giúp Ích do Ban Huynh Trưởng LĐ Gia Long cùng một số anh chị em tráng niên cùng hợp tác thực hiện nhằm đóng góp và chia sẻ với người nghèo những ổ bánh mì tình thương. Đọc tiếp

 

HỘI THẢO TU CHỈNH QUY CHẾ NGÀNH TRÁNG 2016

Đào tạo Tráng sinh để trở thành những Trưởng tương lai hoặc trở thành công dân hữu ích là một công cuộc lâu dài và là trách nhiệm của các Trưởng Ngành Tráng và có liên quan đến các Trưởng của các Ngành Nhi, Ấu, Thiếu, Kha. Ngày 10 tháng 1/2016, 51 Trưởng và khách mời đã tham dự Hội thảo tu chỉnh quy chế Ngành Tráng. Đây là hoạt động của Toán Sinh hoạt Ngành Tráng HĐVN để điều chỉnh Quy chế, Nghị thức Ngành Tráng cho phù hợp với thực tế và đi đến thống nhất việc sinh hoạt và huấn luyện trong Ngành Tráng. Vài thông tin về nội dung hội thảo do các Trưởng Hoàng Đức Lâm và Phạm Đông tóm lược sau:
 
 
NHỮNG ĐIỂM CHÍNH VỀ HỘI THẢO TU CHỈNH QUY CHẾ NGÀNH TRÁNG 2016

 

 

 

 

 

...